Ставка єдиного податку та ЄСВ на 2024 рік

Ставка єдиного податку та ЄСВ на 2024 рік

База для розрахунку єдиного податку та ЄСВ в 2024 році:

Мінімальна заробітна плата на місяць: з 1 січня 7’100,00 грн., з 1 квітня 8’000,00 грн.
Прожитковий мінімум на одну працездатну особу: 3’028,00 грн.
Більше інформації про мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на 2024 рік за цим посиланням

Зміст:

Критерії та ставки єдиного податку в Україні на 2024 рік

Критерії та ставки єдиного податку для 1 групи

 • Суб’єкти господарювання: тільки фізичні особи-підприємці.
 • Гранична сума доходу на 2024 рік для 1 групи єдиного податку становить – 1’185’700,00 грн. (167 розмірів мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року). 
 • Кількість найманих працівників: не використовує працю найманих осіб.
 • Ведення податкового обліку доходів: довільна форма шляхом помісячного відображення в паперовому та/або електронному вигляді.
 • Податковий звітний період: календарний рік.* 
  *Форма декларації: чаркод F0103406 “Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (1 та 2 група)”.
 • Строк подання декларації за 2023 рік: гранична дата подання 29 лютого 2024 року.**
 • Строк подання декларації за 2024 рік: гранична дата подання 1 березня 2024 року.**
  ** Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Термін сплати єдиного податоку: щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.***
  *** Якщо 20 число припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати єдиного податку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Звільняються від сплати єдиного податку: протягом одного календарного місяця на рік, на підставі заяви в довільній формі до податкової за місцем обліку:
  – на час відпустки;
  – за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
 • Ставки єдиного податку для 1 групи: є фіксованими та встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для ФОП, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
Ставки, грн. коп.Фіксована ставка не більше 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року
302,8010 %
272,529 %
242,248 %
211,967 %
181,686 %
151,405 %
121,124 %
90,843 %
60,562 %
30,281 %

Критерії та ставки єдиного податку для 2 групи

 • Суб’єкти господарювання: тільки фізичні особи-підприємці.
 • Гранична сума доходу на 2024 рік для 2 групи єдиного податку становить – 5’921’400,00 грн. (834 розмірів мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року). 
 • Кількість найманих працівників: максимально 10 осіб.*
  *Не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
 • Ведення податкового обліку доходів: довільна форма шляхом помісячного відображення в паперовому та/або електронному вигляді.
 • Податковий звітний період: календарний рік.*
  *Форма декларації: чаркод F0103406 “Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (1 та 2 група)”.
 • Строк подання декларації за 2023 рік: гранична дата подання 29 лютого 2024 року.***
 • Строк подання декларації за 2024 рік: гранична дата подання 1 березня 2024 року.***
  *** Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Термін сплати єдиного податку: щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.****
  **** Якщо 20 число припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати єдиного податку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Звільняються від сплати єдиного податку: протягом одного календарного місяця на рік, за умови відсутності найманих працівників, на підставі заяви в довільній формі до податкової за місцем обліку:
  – на час відпустки;
  – за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

 • Ставки єдиного податку для 2 групи: є фіксованими та встановлюються сільськими, селищними, міськими радами для ФОП, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць.
Розмір, грн. коп.Фіксована ставка не більше 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2024 року
1'420,0020 %
1'349,0019 %
1'278,0018 %
1'207,0017 %
1'136,0016 %
1'065,0015 %
994,0014 %
923,0013 %
852,0012 %
781,0011 %
710,0010 %
639,009 %
568,008 %
497,007 %
426,006 %
355,005 %
284,004 %
213,003 %
142,002 %
71,001 %

Критерії та ставки єдиного податку для 3 групи

 • Суб’єкти господарювання: 
  – фізичні особи-підприємці;
  – юридичні особи (будь-якої організаційно-правової форми); 
  – е-резиденти ФОП (діяльність з надання послуг, виробництва та/або продажу товарів виключно на користь нерезидентів України).
 • Гранична сума доходу на 2024 рік для 3 групи єдиного податку, в тому числі е-резидентів, становить – 8’285’700,00 грн. (1’167 розмірів мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року). 
 • Кількість найманих працівників: без обмежень.
 • Кількість найманих працівників для е-резидентів: не використовують працю найманих осіб – громадян або резидентів України.
 • Ведення податкового обліку доходів:
  – ФОП не платники ПДВ: довільна форма шляхом помісячного відображення в паперовому та/або електронному вигляді*;
  ФОП платники ПДВ: ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку встановленим наказом №405 від 30.11.2022р*.
  *ФОП що виробляє та реалізує власну сільськогосподарську продукцію веде додатковий, окремий 
  облік доходів і витрат від інших видів підприємницької діяльності.
  – юридичні особи: ведуть спрощений бухгалтерський облік щодо доходів та витрат з урахуванням п.44.2, 44.3 ст. 44 ПКУ;
  – е-резиденти: 
  вимоги не застосовуються.
 • Податковий звітний період:
  – з єдиного податку, в тому числі для податкових агентів е-резидентів: квартал, наростаючим підсумком;**
  – з ПДВ, для платників ПДВ: календарний місяці**  додатковим та окремим податковим звітним періодом що регулюється «Розділ V. Податок на додану вартість» ПКУ).
  **Форма декларації для ФОП:
  – чаркод F0103308 “Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (3 група)”;
  – чаркод F0200125 “Податкова декларація з податку на додану вартість”.
  **Форма декларації для юр.осіб: 
  – чаркод J0103508 “Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи)“;
  – чаркод J0200125 “Податкова декларація з податку на додану вартість”.

 • Строк подання декларації:
  – з єдиного податку за 4 квартал 2023 рік (річна):
   гранична дата подання 9 лютого 2024 року.***
  – з єдиного податку в 2024 році:
  за 1 квартал: з 1 квітня по 10 травня***;
  за 2 квартал (наростаючим підсумком, за 6 місяців): з 1 липня по 9 серпня***;
  за 3 квартал (наростаючим підсумком, за 9 місяців): з 1 жовтня по 9 листопада***;
  за 4 квартал (наростаючим підсумком, річна): з 1 січня по 9 лютого 2025рр***.
  – декларації з ПДВ, для платників ПДВ (є додатковою та окремою від єдиного податку): подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця***.
  *** Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Термін сплати єдиного податку для 3 групи за 4 квартал 2023 ріку: гранична дата 19 лютого 2024 року****.
 • Термін сплати єдиний податок для 3 групи в 2024 році: 
  – за 1 квартал: гранична дата 20 травня****;
  – за 2 квартал: гранична дата 19 серпня****;
  – за 3 квартал: гранична дата 19 листопада****;
  – за 4 квартал: гранична дата 19 лютого 2025 року****.
 • Термін сплати єдиний податок для 3 групи е-резидентів: під час зарахування коштів на поточний рахунок (автоматичну сплату здійснювати банк де відкрито рахунок е-резидента).
 • Термін сплати ПДВ, для платників ПДВ: протягом 10 календарних днів після граничної дати подання декларації з ПДВ****.
  **** Якщо гранична дата сплати припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати єдиного податку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Ставки єдиного податку для 3 групи: рахується у відсотках від доходу.
Вітсоток від доходуРоз'яснення
3 % + ставка ПДВдля платників ПДВ, ставки ПДВ регулюється «Розділ V. Податок на додану вартість» ПКУ
5 %не платників ПДВ
5 %для ФОП, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння
5 %для електронних резидентів (е-резидентів)

Критерії та ставки єдиного податку для 4 групи

 • Суб’єкти господарювання: сільськогосподарські товаровиробники:
  – юридичні особи (будь-якої організаційно-правової форми, частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %);
  – фізичні особи-підприємці (діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України “Про фермерське господарство”).
 • Гранична сума доходу: без обмежень.
 • Кількість найманих працівників:
  – для юридичної особи: без обмежень.
  – для ФОП: не використовують працю найманих осіб, за винятком членами фермерського господарства такого ФОП є лише члени його сім’ї.
 • Податковий звітний період: календарний рік (поточний 2024 рік).*
  **Форма декларації для ФОП: чаркод F0103805 “Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи”.
  **Форма декларації для юр.особи: чаркод J0103805 “Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи”.
 • Строк подання декларації на поточний 2024 рік: гранична дата подання 20 лютого 2024 року.***
  *** Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Розмір сплати єдиного податку для 4 групи в 2024 ріці:
  у I кварталі – 10 % від суми податку що обчислена самостійно;
  – у II кварталі – 10 % від суми податку що обчислена самостійно;
  – у III кварталі – 50 % від суми податку що обчислена самостійно;
  – у IV кварталі – 30 % від суми податку що обчислена самостійно.
 • Термін сплати єдиний податок за 4 квартал 2023 року: 30 січня 2024 року.****
 • Термін сплати єдиний податок в 2024 році: 
  – за 1 квартал: гранична дата 30 квітня;****
  – за 2 квартал: гранична дата 30 липня;****
  – за 3 квартал: гранична дата 30 жовтня;****
  – за 4 квартал: гранична дата 30 січня 2025 року.****

  **** Якщо гранична дата припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати єдиного податку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
 • Сума податку: обчислюється самостійно, щороку станом на 1 січня, на підставі нормативно грошової оцінки з урахуванням коефіцієнта індексації.
 • Ставки єдиного податку для 4 групи: розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.
Розмір ставокСтавка податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить
0,95для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту)
0,57для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях
0,57для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)
0,19для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях
2,43для земель водного фонду
6,33для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту
50для сільськогосподарських угідь, на яких розташовані будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до підкласу "Будівлі для птахівництва" (код 1271.2) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, або для сільськогосподарських угідь, які використовуються для обслуговування таких будівель, споруд, з урахуванням даних Державного земельного кадастру

Критерії та ставка ЄСВ для платників єдиного податку в Україні на 2024 рік

   Ставка єдиного внеску (далі ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для ФОП – становить 22% від мінімальної заробітної плати за місяць.

 • ЗАГАЛЬНІ УМОВИ звільнення ФОП від обов’язкової сплати ЄСВ за себе, за однією із таких умов:
  – 
  отримує пенсію за віком;*
  – отримає пенсію за вислугу років;*
  – є особою з інвалідністю;*
  – досяг віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу;*
  – провадять незалежну професійну діяльність за умови взяття їх на облік ФОП та провадження ними одного виду діяльності.*
  *Такі ФОПи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
  – має основне місце роботи;**
  – уклав гіг-контракт з резидентом Дія-Сіті 
  в порядку та на умовах, передбачених Законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”;**
  **Такі ФОПи звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за умови що його роботодавцем за основним місцем роботи (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таку особу у розмірі не менше мінімального страхового внеску.
 
 •  ТИМЧОСОВІ УМОВИ звільнення ФОП від обов’язкової сплати ЄСВ за себе. з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок, а саме:
  – ФОП, в тому числі що на єдиному податку;
  – особи, які провадять незалежну професійну діяльність;
  – члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

 • РОЗМІР СТАВКИ ЄСВ на 2024 рік: 
  з 01.01.2024 по 30.03.2024
  – мінімальний розмір ЄСВ: 1’562,00 грн. на місяць / 4’686,00 грн. за квартал (мінімальна база нарахування становить на місяць: 1 мінімальна зарплата = 7’100,00 грн.);
  – максимальний розмір ЄСВ: 23’430,00 грн. на місяць / 70’290,00 грн. за квартал (максимальна база нарахування становить на місяць: 15 мінімальних зарплат = 106’500,00 грн.). 
  з 01.04.2024 по 31.12.2024
  – мінімальний розмір ЄСВ: 1’760,00 грн. на місяць / 5’280,00 грн. за квартал (мінімальна база нарахування становить на місяць: 1 мінімальна зарплата = 8’000,00 грн.);
  – максимальний розмір ЄСВ: 26’400,00 грн. місяць / 79’200,00 за квартал (максимальна база нарахування становить на місяць: 15 мінімальних зарплат = 120’000,00 грн.).
 
 • Термін сплати ЄСВ за 4 квартал 2023 року (нарахування здійснюється за календарний квартал): гранична дата 19 січня 2024 року.****
 • Термін сплати ЄСВ в 2024 році (нарахування здійснюється за календарний квартал):
  – за 1 квартал: гранична дата 19 квітня;****
  – за 2 квартал: гранична дата 19 липня;****
  – за 3 квартал: гранична дата 19 жовтня;****
  – за 4 квартал: гранична дата 19 січня 2025 року.****
  **** Якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним, святковим або неробочим днем.
 
 • ДЕКЛАРУВАННЯ/ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДЕКЛАРУВАННЯ ЄСВ для ФОП на єдиному податку за себе (строки та форма).
  Декларування:
  – 1 та 2 група: подає у складі “Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (1 та 2 група)” (чаркод F0103406)  додаток №1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (чаркод F0134106).
  гранична дата декларування за 2023 рік  29 лютого 2024 року*****
  гранична дата декларування за 2024 рік – 1 березня 2025 року***** 
  – 3 група (окрім е-резидента):  подає у складі річної “Податкова декларація платника єдиного податку – ФОП (3 група)” (чаркод F0103308)  додаток №1 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (чаркод F0133108).
  гранична дата декларування за 2023 рік – 9 лютого 2024 року*****
  гранична дата декларування за 2024 рік – 9 лютого 2025 року*****
  – 4 група: подає у складі “Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи” (чаркод F0103805)  додаток №2 “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (чаркод F0138205).
  гранична дата декларування за 2023 рік – 20 лютого 2024 року*****
  гранична дата декларування за 2024 рік – 20 лютого 2025 року*****
  ***** Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний день, що настає за вихідним або святковим днем.
  Звільнення від декларування:
  – ФОПи що звільненні від сплати ЄСВ за себе на ЗАГАЛЬНИХ УМОВАХ: додаток №1 (для ФОП 1-3 група)/додаток №2 (для ФОП 4 групи) “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” – не подають та не заповнюють.
  – ФОПи що звільненні від сплати ЄСВ за себе на ТИМЧАСОВИХ УМОВАХ: додаток №1 (для ФОП 1-3 група)/додаток №2 (для ФОП 4 групи) “Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” не заповнюється за період, в якому єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Законодавча база:

 • Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010р.
 • Закон України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” №2710-ІХ від 03.11.2022р.
 • Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” № 2464-VI від 08.07.2010р.
 • Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-IV від 09.07.2003р.
 • Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку” №578 від 19.06.2015р.
 • Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №449 від 20.04.2015р.  
 • Наказ “Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та Порядку її ведення” №405 від 30.11.2022.

Програма для електронної звітності до контролюючих органів України:

Податкова, Пенсійний фонд, Статистика, НБУ.

Потрібна консультація?

Залишіть номер телефону, ми передзвонимо!

Logo sonata

Політика cookie

Продовжуючи перегляд сайту, я погоджуюсь із використанням файлів cookies власником сайту відповідно до «Політики щодо Персональних даних», у тому числі на передачу даних третім особам (зі статистичними службами мережі Інтернет).